top of page
Jorunn Austgulen står i et møterom.

Karriereworkshop for voksne kvinner i endringsprosess.

Programmet er under utvikling, i den forbindelse ønsker jeg å gjøre innsiktstarbeid med en gruppe kvinner hvor jeg kan lære og få kunnskap om deres situasjon rundt jobb, karriere, helse/livsstil. 

Jeg vil gjerne høre om hvordan arbeidshverdagen din er i forhold til trivsel, arbeidsmengde, jobbhelse o.l Hvor fornøyd er du med dagens situasjon? Hva eventuelt ønsker du å endre på og hvorfor ønsker du deg en endring. Hva skal til for å komme i gang med eksempelvis et jobbytte eller få en bedre arbeidshverdag. Hva ønsker du deg bort fra, hva vil du ha mer av? Hva ville en ønsket endring bety for deg?

I forhold til en jobbsøkerprosessen hva ville vært mest nyttig for deg å få hjelp med? Eksempelvis coaching for å finne ut hva du vil, motivasjon/selvfølelse, kompetansekartlegging, CV, søknad, LinkedIn-profil, finne ny arbeidsgiver eller andre ting.

Du velger selv om du vil delta fysisk i en gruppe med 5 til 7 kvinner i Bergen eller ha en 1-1 samtale med meg på Zoom.

Om du har lyst å hjelpe meg med dette innsiktsarbeidet vil du få tilbud om en gratis 1-1 coaching som takk for hjelpen. Er du nyskjerrig og vil høre mer eller rett og slett vil benytte deg av denne sjansen så gleder jeg meg til å høre fra deg. 

bottom of page