top of page

Dette karriereprogrammet skal gi deg det du trenger for å komme deg fra dagens situasjon, til en ny og bedre arbeidshverdag. 

Som karrierecoach har jeg lang erfaring med å jobbe med mennesker i ulike omstillingsprosesser. Jeg er opptatt av å se hele mennesket og møte deg der du er, med respekt og forståelse. Sammen lager vi en individuell og skreddersydd plan for din omstillingsprosess/jobbsøkerprosess, som passer nettopp deg, ditt ståsted og dine behov. Kanskje handler det ikke om et jobb- eller karrierebytte, men heller om å få en bedre arbeidshverdag der du er.​

1 – 1 Karriereprogram

Innhold i karriereprogrammet

 • Kartlegging av din nåsituasjon. 
   

 • Bli kjent med deg selv – dine verdier, interesser, personlige egenskaper, ønsker og behov.
   

 • Kompetansekartlegging.
   

 • Utforsking av nye muligheter.
   

 • Jobbsøkerprosessen – CV, søknad, bruk av nettverk, Linkedin-profil, kontakt med ny arbeidsgiver/bransje.
   

 • Intervjuforberedelser.
   

 • Plan for veien videre.

Karriereprogrammet inkluderer Profråd Karriereverktøy med tilbakelesning.

Profråd er et digitalt verktøy for utforsking av ressurser og muligheter innen utdanning og jobb.

Med Profråd Karriere utforskes interessemønstre, i tillegg til evner og anlegg, verdier, beslutningsutvikling og beslutningsstil, kommunikasjon og samhandling, samt arbeidserfaringer, med fokus på mestring.

Vi møtes til 6 karrieretimer på Zoom, eller på mitt kontor i Bergen. Pris for karriereprogrammet er kr. 8900,– inkl. moms.

Interessert i å vite mer om hva karriereprogrammet kan gjøre for deg? Ta kontakt med meg, så treffes vi til en gratis og uforpliktende bli kjent-prat på Zoom.

Kvinne sitter med kaffekopp og notatbok.
bottom of page