top of page

Ta vare på gode medarbeidere og sørg for å utvikle deres ressurser og potensial til et konkurransefortrinn for bedriften.


Individuell coaching for personlig og karrieremessig utvikling kan bidra til og sikre at arbeidstakere får brukt sin kompetanse og motivasjon til det beste for virksomheten. Gjennom coaching og karriereveiledning får arbeidstakere mulighet til å reflektere over egen arbeidssituasjon, og lære mer om seg selv, egne styrker, kompetanser og motivasjon.


Det å være bevisst hva man trives med og motiveres av er viktig for å kunne takle jobbhverdagen. Karriereveiledning som tiltak er derfor nyttig i alle bedrifter, men spesielt nyttig for bedrifter som er preget av endringer, nye utfordringer eller arbeidstakere som trenger mer eller ny kompetanse.


Coachingen kan være kortvarig eller langvarig, tidsintensiv eller sporadisk.
Et coachingforløp kan gjennomføres som en rekke fysiske møter, eller legges opp som onlinemøter.

Coaching og karriereutvikling for medarbeidere

To kvinner sitter og snakker med kaffekopper.
bottom of page