top of page
Kvinne sitter med laptop ute.

1 – 1 Coaching 

En coachingprosess bidrar til at du lettere oppnår målene dine.
 
Du blir bedre på å takle utfordringer og lærer deg å se muligheter fremfor begrensninger – privat og på jobb.

 

 

Det er lett for oss å gå på autopilot i hverdagen og utsette viktige avgjørelser og valg. Mange av klientene som kommer til coaching har lenge kjent på en utilfredshet, enten i jobbsammenheng eller på andre områder i livet. Om du over tid velger å stikke hode i sanden og holde ut i en situasjon du ikke trives med, kan det gå ut over din helse og livskvalitet.

En coachingprosess gir økt bevissthet rundt viktige områder i livet, slik at du kan ta aktive og bevisste valg for fremtiden. Coaching er sparring, selvforståelse, utforsking og problemløsing gjennom samtaler. Prosessen skal bidra til å gi deg klarhet og gjøre deg i stand til å ta valg basert på dine egne verdier og interesser. 


Utforsking av ressurser, interesser og muligheter skaper flere handlingsalternativer i møte med overganger og utfordringer på alle livets arenaer.

Coachingen kan være kortvarig eller langvarig, tidsintensiv eller sporadisk. Etter en bli kjent-samtale, og kartlegging av dine ønsker og behov, lager vi en plan for din personlige coachingprosess. Vi møtes på Zoom eller på mitt kontor i Bergen.

Gratis 30 min. bli kjent samtale.

Pris enkeltime kr. 1250,– inkl. moms for 60 min.
Pakkepris 6 timer kr. 6 900,– inkl. moms.
 

Profråd karriereverktøy med tilbakelesing av resultat kr. 2000,–.

Profråd er et digitalt verktøy for utforsking av ressurser og muligheter innen utdanning og jobb.

Med Profråd utforskes interessemønstre, i tillegg til evner og anlegg, verdier, beslutningsutvikling og beslutningsstil, kommunikasjon og samhandling, samt arbeidserfaringer, med fokus på mestring.

Nysgjerrig på hva coaching kan bidra med for deg?

Trykk på knappen under og bestill en gratis online bli kjent-samtale, slik at vi i fellesskap kan finne ut om vi er en god match for et samarbeid. Du kan også sende meg en melding gjennom kontaktskjemaet HER.

bottom of page