top of page

Karrierematch skal være med på å redusere risikoen for at en sykemelding fører til utenforskap, og bidra til et mangfoldig arbeidsliv hvor mennesker drar nytte av hverandres ressurser og kompetanse.

Mitt mål er å bidra til at flest mulig mennesker får brukt sitt eget unike potensial i en jobb de trives i. Dette er vinn-vinn for enkeltmennesker, bedrifter og samfunnet. Jeg er spesielt opptatt av mangfold, inkludering og et helsefremmende arbeidsliv.

Jeg har erfart at det er mange som trenger hjelp i ulik grad og på ulik måte for enten å mestre en pågående jobb, for å komme tilbake til arbeidslivet eller for å gjennomføre en ønsket endring i karrieren. Jeg ser det som viktig å være lett tilgjengelig, tett på og tilby individuelle løsninger. Ved behov jobber jeg tverrfaglig med ulike profesjoner.


Jeg har lang erfaring fra tverrfaglig, integrert samarbeid i spesialisthelsetjenesten, i Helse Bergen, hvor jeg jobbet med arbeidsrettet støtte til pasienter i behandlingsforløp. Jeg har god kjennskap til lokalt næringsliv og oppfølging med Nav og andre aktuelle instanser.

Oppfølging ved sykefravær

Kvinne står foran en vegg med et sitat.
bottom of page